QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG DOANH NGHIỆP. Phần 3. ADC.

0
1899

Cài đặt cấu hình dịch vụ Additional Domain Controller(ADC)

Tiến hành nâng cấp thành server DINHTY-DC02 thành Additional Domain Controller.

  • Đặt địa chỉ IP cho server là: address:192.168.1.3/24
  • DNS là :192.168.1.2

Join domain cho server DINHTY-DC02.

Hình 3.13: Join Domain cho server chạy ADC.

Trên máy DINHTY-DC02, tiến hành cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Services.

Vào Server Manager / chọn vào Add roles and features.

Tại cửa sổ Select server roles, chọn vào dịch vụ Active Directory Domain Services. Tiếp đến chọn Next

Hình 3.14: Chọn dịch vụ Active Directory Domain Services.

Tại cửa sổ Confirm installation selections, click vào Install để cài đặt dịch vụ ADDS

Hình 3.15: Nhấn cài đặt Active Directory Domain Services.

Quá trình cài đặt hoàn thành, click vào dòng chữ xanh Promo this server to a domain controller để cấu hình.

Hình 3.16:Active Directory Domain Services đã được cài đặt.

Tại cửa sổ Deployment Configuration, chọn vào “Add a domain controller to an existing domain”.

Tại dòng Specify the domain information for thisoperation, nhập vào Domain:dinhty.it

Tại dòng Supply the credentials to …, click vào Change… và điền vào User: [email protected] và Password của server DINHTY-DC-01 chọn OK.

Hình 3.17:Đăng nhập user admin trên ADC.

Và sau đó chọn Next.

Tại cửa sổ Domain Controller Options, nhập mật khẩu của Directory Services Restore Mode (DSRM) :Admin@123 và chọn Next.

Hình 3.18:Đặt passwd cho server ADC.

Tiếp theo tại cửa sổ Additional Options ở mục Replicate from chọn là DINHTYDC01.dinhty.it

Hình 3.19:Cấu hình cho ADC.

Tại cửa sổ Prerequisites Check, click vào Install để máy bắt đầu nâng cấp lên Additional Domain Controller.

Hình 3.20:Bắt đầu cài ADC.

Kiểm tra đồng bộ tài khoản giữa máy DINHTY-DC01 và máy DINHTY-DC02

Hình 3.21:Kiểm tra kết quả ADC.

Chúc bạn thành công.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here