Cài đặt cấu hình dịch vụ Additional Domain Controller(ADC) Tiến hành nâng cấp thành server DINHTY-DC02 thành Additional Domain Controller. Đặt địa chỉ IP cho server là: address:192.168.1.3/24 DNS là :192.168.1.2 Join domain cho server DINHTY-DC02. Hình 3.13: Join Domain cho server...
Triển khai cài đặt và cấu hình Domain Controller. Đặt đại chỉ ip tĩnh cho server thực hiện như hình: Hình 3.1: Đặt ip tĩnh cho server DINHTY-DC01. Click Server Manager / Add Roles and Features . Tại cửa sổ Add Roles...
- Advertisement -

TIN MỚI NHẤT

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT