QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MAILSERVER – Mdeamon

0
4963

Cài đặt cấu hình dịch vụ Mail Server.

Tạo DNS dành cho dịch vụ mail.

Click chuột phải vào domain dinhty.it tạo Host(A or AAAA)…

Hình 3.88: Cấu hình DNS cho dịch vụ Mail.

Name (users parent domain name if blank):mail

IP address : 192.168.1.3 (ip của server chạy dịch vụ mail)

Tạo bản ghi Mail Exchanger (MX)

Mục Fully qualified domain name chọn Browse.. tìm đến seerver DNS

Bắt đầu cài đặt ứng dụng mail Mdaemon.

Mở file cài đặt và chọn NEXT.

Tiếp theo chúng ta chọn I want to install a free trial of Mdeamon, nếu bạn đăng đã mua bản quyền và có key từ nhà phát hành có thể chọn I aready have registration key.

Điền các thông tin để nhận key và dùng thử nếu bạn là người dùng mới. Chọn Next để tiếp tục.

Hình 3.89:Cài đặt dịch vụ Mail lên server.

Tiếp đến chúng vào mail mà chúng ta đăng ký để lấy key.

Hình 3.90: Nhận code từ nhà phát hành dịch vụ Mail.

Copy key trong mail đã nhận đươc điền vào bản cản đặt MdaemonNext

Quá trình cài đặt mấy khoảng 10 đến 15 phút tùy máy.

Sau khi cài xong Mdaemon sẽ hiện thị lên cửa sổ Mdaemon server installation.

Điền các thông tin sau:

Doamin name: dinhty.it (doamin server ).

IMAP/POP: mail.dinhty.it (tên miền chạy dịch mail).

Hình 3.91: Cấu hình tên miền cho dịch vụ Mail.

Sau đó chúng ta tạo 1 tài khoản quản trị cho server mail.

Chọn finish để kết thúc cài đặt và bắt đầu chạy dịch vụ mail trên server.

Kiểm lại tra cấu hình Host name và ip domain

Hình 3.92: Kiểm tra lại cấu hình dịch vụ Mail.

Thử vào duyệt web mail kiểm thử:

http://mail.dinhty.it:1000 (dành cho quản trị)

http://mail.dinhty.it:3000 (dành cho client)

Chúng ta có thể import các tài khoản có trên domain vào mail mà không cần phải tạo từng user

Hình 3.93: Thêm User có sẵn trên Domain vài Mail Server.

Sau đó chúng ta chọn các tài khoản cần thêm và đưa vào phần selected accounts chọn Import selected accounts.

Bắt đầu gửi mail qua lại giữa các user đã tạo.

Tạo mail và gửi từ user [email protected] sang user [email protected].

Với nội dụng là: WELCOME TO DONG A

Hình 3.94:Kiểm tra gửi và nhận Mail.

Kiểm tra xem user [email protected] đã nhận được mail chưa.

Đã nhận được mail từ user [email protected] 

Chúc các bạn thành công mọi chi tiết xin lên hệ: THUTHUATNET.COM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here